وبلاگ

Blog 01 خرداد 1403

انواع خرمای ایران

اکنون بیشتر از نصف خرمای مصرفی در جهان در خوزستان، بین النهرین، سواحل رودخانه کارون و در دو کشور ایران و عراق کشت می‌شود و این موضوع علت اصلی افزایش تنوع گونه‌های درخت خرما در کشور ایران است.

ادامه خواندن